Chính sách bảo mật thông tin

Minh Hạnh Group cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác. Chính sách bảo mật thông tin này sẽ giúp bạn hiểu được cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

  1. Thu thập thông tin

Khi truy cập trang web của Minh Hạnh Group, chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian truy cập và các trang web bạn đã xem. Thông tin này sẽ giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi còn có thể yêu cầu thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn nếu bạn đồng ý cung cấp.

  1. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn, để liên lạc với bạn và để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn về các sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba trừ khi chúng tôi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc khi bắt buộc phải chia sẻ theo quy định của pháp luật.

  1. Bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ an toàn. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật như mã hóa SSL để bảo vệ thông tin truyền tải qua mạng.

  1. Quyền riêng tư

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin của mình bất cứ lúc nào.

Các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng:

Minh Hạnh Group xin cam kết sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, đảm bảo rằng thông tin của khách hàng sẽ được bảo vệ an toàn và riêng tư. Các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân bao gồm:

  1. Bảo mật truy cập dữ liệu: Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật như mã hóa SSL để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi truyền tải thông tin giữa máy tính của khách hàng và máy chủ của chúng tôi.

  2. Bảo vệ thông tin cá nhân: Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được sự cho phép của khách hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

  3. Giám sát và kiểm tra: Chúng tôi sẽ thường xuyên giám sát và kiểm tra các hoạt động liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, đảm bảo rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ và sử dụng đúng mục đích.

  4. Xóa thông tin cá nhân: Chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của khách hàng khi không còn cần thiết để giữ lại hoặc khi khách hàng yêu cầu.

  5. Chấp hành luật pháp: Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân và chính sách bảo mật thông tin của khách hàng.

Để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ an toàn và đúng mục đích, chúng tôi đề nghị khách hàng cung cấp thông tin chính xác và liên lạc với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào về thông tin cá nhân của mình.